Условия за публикуване в сайта

Всички плащания се извършват през системата на PayPal

Безплатен план
0 €
С Безплатен План можете да регистрирате сайтове в директорята ни. След удобрение от администраторите на портала изпратените от вас сайтове ще бъдат публикувани и ще са официално видими за всичко посетители на сайта. Изпратените от вас публикации няма да съдържат ликове (връзки).
VIP - Публикация
само 17 €

План - VIP публикация!

С този план можете да публикувате незабавно и без модерация от администраторите на сайта
1 статия в рамките на 180 дни, като публикацията Ви може да съдържат изходящи линкове. Получавате пълен достъп до сайта и можете да публикувате желаните от вас материали незабавно.
VIP - Три публикации
45€

План - Три VIP публикации!

С този план можете да публикувате незабавно и без модерация от администраторите на сайта
3 статии в рамките на 180 дни, като публикациите могат да съдържат изходящи линкове. Получавате пълен достъп до сайта и можете да публикувате желаните от вас материали незабавно.