Платформа с лог за промени – Changedetection

Платформа с лог за промени – Changedetection

Популярен англоезичен сайт тип директория, позволяващ отчитане с Лог за промени в съдържанието на сайтове.

Share this post