Как свиренето на музикални инструменти развива мозъка

Как свиренето на музикални инструменти развива мозъка

Теориите за развиването на мозъка на човек при слушане на музика и свиренето на музикални инструменти се базира основно на идеята за „ефекта на Моцарт“ и влиянието на класическата музика върху интелигентността. Безспорно е много интересна връзката между влиянието на музикалните инструменти – китари, цигулки, пиано, синтезатори и барабани от голям музикален магазин и развитието на способностите и ефекта им върху интелигентността. Тези вярвания са много широко разпространени, въпреки че засега няма категорични доказателства за това, а именно ефекта им върху интелигентността ще разнищим в следващите редове.

Историята през годините е доказала, че сериозните музиканти и музикално заинтересованите хора определено са интелигентни екземпляри. Редица изследвания сочат, че честото слушане на музика от различни музикални инструменти подобрява в известна степен справянето с дадени умствени задачи – като пъзели например.

Слушане на музика или свирене на китара

Изследванията в тази насока акцентират върху свирането на различни музикални инструменти и влиянието върху интелигентността. Основната идея е, че докато едно дете се учи да свири на пиано или цигулка, то се научава да се справя по-успешно с правописа и изработването на даден проект по задание. Много родители са склонни да насочват и насърчават децата им да учат музикални инструменти като китари, цигулки, барабани и други, именно поради схващането, че ще станат по-интелигентни. Има редица проучвания, които нагледно показват как музикалното образование спомага за формирането на по-добре работещ мозък, както и че се наблюдават подобрения в интелигентността и двигателните умения на децата.

музикални инструменти

На тази база са и основните доказателства, че действително изучаването и свиренето на китара, пиано или цигулка е много полезно в редица аспекти. Много професионални музиканти, както и учители по музика лично проучват какви са ефектите от изучаването на даден музикален инструмент като пиано, цигулка или китара върху цялостното развитие на децата и хората. Наблюдава се също така съществено въздействието върху социалното и емоционалното развитие на децата, които свирят на музикални инструменти, което се дължи на опита, начина на изразяване, както и на контрола над емоциите и способността да има положителни отношения с останалите хора.

Обучение с различни музикалени инструменти

Музиката със сигурност играе съществена роля при развитието на способността на децата за учене, което не застъпва само интелигентността, но и физическото развитие и социалното щастие. Проучвания сочат, че обучението с даден музикален инструмент може да помогне на децата да се научат да се справят с различни неща като работата в екип и оценяването на успеха като отбор. Децата, които взимат уроци по музика, свирят като хоби на китара, барабани, синтезатор или цигулка от музикален магазин, категорично развиват представата си за целта в живота и градят увереност в способностите си. След време се установява, че способността за решаване на нови проблеми чрез логика се дължи на моделите от музикалните инструменти. Изучаването на музикален инструмент спомага за развитието на реално усещане за връзката с нещата около нас и за специфичната интелигентност при нуждата от решаване на дадени проблеми.

китара

Като цяло всички музикални инструменти – различни китари, синтезатори, барабани и други и връзката с тях на всеки музикант дава най-голямо влияние върху живота на хората. Това се изразява в честите пътувания, културния живот и срещите с музиканти от целия свят – интуитивно творчество във всяка сфера на живота посредством музикалните инструменти. Музикалното образование трябва да се взима на сериозно най-вече заради положителните аспекти върху тези способности и умения, които изгражда. Именно затова музикантите и музикалните учители в училищата трябва да са ключов фактор в живота на децата.

 

Share this post