Лизинг на автомобили – бързо и лесно получаване на кредит

Лизинг на автомобили – бързо и лесно получаване на кредит

Притежаването на автомобил не е лукс – преди всичко, превозното средство е необходимост, особено в сегашния век. Идва момент, в който трябва да се закупи кола и рядко купувачът разполага с цялата сума наведнъж. Затова на помощ идват кредитите. Нещо повече – в днешно време, с предлаганите от интернет възможности, покупката на собствена кола се осъществява несравнимо по-бързо, отколкото в миналото. Бързите пари са средство за начин на живот на съвременния човек и в това няма нищо смущаващо. Кредитите онлайн, независимо за какво се усвояват, са законно регламентирани.

Какво трябва да знаете предварително за начините на кредитиране, що се отнася до закупуване на автомобил?

Автокредитът и лизинг автомобил са видове кредитни продукти, които са предназначени както за физически, така и за юридически лица. Първият се явява тип целеви потребителски кредит, а вторият – финансов лизинг. Тези кредити са създадени за покупка на нови или употребявани леки, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства. По принцип, автолизингът представлява отдаване на автомобила под наем с възможност за придобиването му в края на изплащане на лизинга. Докато не изтече посоченият срок, автомобилът е собственост на лизингодателя, а не на лицето, ползващо автомобила. За да кандидатства за кредит за кола, потребителят трябва да отговаря на елементарни изисквания като: навършени определени години, работоспособност, шофьорска книжка и „чиста“ кредитна история. При автокредита не се изискват гаранции, докато при автолизингът обезпечението е самият автомобил.

Защо е по-лесно и по-бързо да се кандидатства изцяло онлайн?

Посредством кандидатстване за кредит за автомобил онлайн, всеки купувач бива значително улеснен при процедурата, поради следните причини:

  • Удобство и спестяване на ценно време – без чакане по опашки.
  • В сайтовете на кредитиращи компании има на разположение онлайн калкулатори, с които предварително можете да придобиете представа за размера на кредита, като така ще ви бъде по-лесно да изберете най-изгоден план.
  • Необходима е само лична карта.
  • Няма условие за определена възраст на автомобила – избраната от вас кола не подлежи на оспорване от страна на никого.
  • Не се изисква предоставяне на доказателство за доход.
  • Не се изисква гарант за суми над определен размер.
  • Одобрението е максимално бързо – може да бъде до 30 минути след подаване на електронната заявка.

В зависимост от това дали кредитът е целеви потребителски, или финансов лизинг, може да се изиска от вас представяне на копие на големия талон на автомобила. Независимо от типа кредит, автомобилът е на ваше разположение. С него имате право да пътувате и в други държави, осигурено чрез пълномощно.

Share this post